Kosy, srpy a mačety

Ruční zahradní nástroje pro sekání trávy, sklizeň obilí nebo bylin. Kosa na trávu pro sekání vysokých travin. Srp naopak slouží k odsekávání menších travních porostů. Kombinace těchtou dvou zahradních nástrojů je kosospr, který využívá výhody kosy a velikosti srpu. Mačeta je určena pro prosekávání hustého porostu.